Ograniczenie prawa do odstąpienia od umowy przy zwrotach roślin

Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy kupuje rzecz ulegającą szybkiemu zepsuciu lub mającą krótki termin przydatności do użycia. Rośliny jako towar, który może ulec szybkiemu zepsuciu, nie podlegają możliwości zwrotu.

 

Podstawa prawna:

Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

ODSTĄPIENIE

Jeżeli jesteś Konsumentem, możesz w terminie 30 dni od otrzymania Towaru odstąpić od umowy sprzedaży Towaru bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem kosztu odesłania nam Towaru). W takim jednak wypadku jeśli wybrałeś sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas, nie jesteśmy zobowiązani do zwrotu poniesionych przez Ciebie dodatkowych kosztów. Ponosisz jedynie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

W celu odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru powinieneś wypełnić formularz odstąpienia od Umowy, który znajdziesz poniżej oraz wysłać go pod adres:

  • plantemia.pl Monika Śmietaniuk ul. Fatimska 41A/112, 31-831 Kraków lub,
  • reklamacje@plantemia.pl

Formularz odstąpienia do pobrania

Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru wystarczy wysłanie przez Ciebie prawidłowo uzupełnionego formularza przed jego upływem.

W przypadku odstąpienia przez Ciebie od umowy w sposób opisany w 9 punkcie Regulaminu umowę uważa się za niezawartą. W takiej sytuacji:

mamy obowiązek niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Twojego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Ci dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia Ci rzeczy w wysokości kosztu najtańszej oferowanej przez nas wysyłki; dokonujemy zwrotu płatności w formie przelewu na numer rachunku bankowego podany przez Ciebie;

masz obowiązek zwrócić nam Towar lub przekazać go osobie upoważnionej przez nas do jego odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy, chyba że zaproponowaliśmy, że sami odbierzemy rzecz — do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

Jeśli nie zaproponowaliśmy Ci, że sami odbierzemy od Ciebie Towar, mamy prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Ciebie do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania — w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Pamiętaj, że w razie odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru, ponosisz odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W szczególności za zmniejszenie wartości Towaru będą uznawane uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania Towaru oraz niewłaściwego doboru Towaru.